Billede taget fra molen op mod fiskehusene

 

Is og istransport
Isen blev taget fra tilfrosne vandpytter. Den blev slået i stykker, og det reneste blev samlet fra og kørt til et rum i fiskehuset. Her blev isen hobet op vinteren igennem, dækket med tørvesmuld, der isolerede. På et senere tidspunkt, vistnok Ca. 1905, blev der sat lidt mere system i isbjærgningen. Emmersbæk blev dæmmet op, hvor denne krydser Hornevejen, og arealerne sønden for oversvømmedes. Derved blev der et større samlet isareal at tage fra. Ved en enkelt lejlighed forsøgte man at få fragtet is fra Norge. Det foregik pr. skib, som skulle lægge til ved molen. For at det kunne lade sig gøre, måtte det være fint vejr, og det lod vente på sig. Medens skibet lå til ankers og ventede, smeltede isen. Da den endelig blev losset, var den svundet så meget, at der efter Søren Løths beretning kun var en kurvfuld tilbage. 

Billede taget fra molen op mod fiskehusene Ca. 1905. Dateringen er baseret på, at der er motorjoller trukket op på stranden, men «Fiskernes exportforening» har endnu ikke bygget deres hus. Vejen, der kommer fra kroen, imellem denne og redningshuset, ses at gå mod øst lige foran eller nord for fiskehusene.

De mindre træhuse eller skure imellem og ved siden af fiskehusene er fiskernes redskabshuse. På den nordre side af vejen lige foran Christen Løths fiskehus ligger et hus, som hed 'Stjernen « efter et navnebræt, der var drevet i land.

Fisken forsendes

Fisken blev transporteret med hestevogn til Hjørring og derfra sendt videre med jernbanen. Fiskehandlerne havde selv hestevogne, men når der var mange fisk, blev alt disponibelt materiel på stedet brugt. Som regel kom vognene ikke af sted før hen på eftermiddagen. Turen til Hjørring tog Ca. tre timer og samme tid tilbage. I mange tilfælde havde vognene returgods med i form af agn til fiskerne, enten det nu var sild fra Frederikshavn, muslinger længere væk fra, f.eks. Holbæk eller sandorm fra Voerså-Lyngså egnen.

Hirtshalsposten«

Andre muligheder for transport var »Hirtshalsposten. Han boede i Hjørring og kørte daglig til Hirtshals, hvor han ankom til brevsamlingsstedet ved middagstid. Derfra blev posten sendt ud. F. Degner passede brevsamlingsstedet, som var beliggende i hans bolig i Østre ende af det nuværende Hjørringgade 26. Hirtshalsposten afgik igen fra Hirtshals kl. Ca. 14. Han kørte i åben vogn og kunne have passagerer med samt en del gods, f.eks. fisk. Frands  C. Pedersen begyndte Ca. 1910 en nogenlunde regelmæssig for bindelse med dagvogn til Hjørring tre til fire gange ugentlig. Det var en fin lukket vogn med fire pladser i hver side og en i hver ende. Desuden kunne der sidde et par passagerer på bukken. Vognen tog også gods med, stablet op på taget. Nogle år senere suppleredes køretøjet med en mindre anhænger til gods. Denne fik øgenavnet »Ilderen«. Dagvognen kørte fra Hirtshals Ca. kl. 8 og vendte tilbage kl. ca. 18.

 

 

Stranden vest for molen

Stranden vest for molen, set mod nordøst, 1894. Personerne er fra venstre: Martin Mikkelsen (sort), en ukendt dreng, Martin Jørgensen (Lilleheden), Christen Løth, Thomas Jensen Thomsen (med helleflynderen), Jens Kongerslev og Hans Vrensted samt to af sidstnævntes drenge. På stranden ses mindre hyttefade og både. I vandet ligger opankret den andetsteds afbildede firemandsbåd »Alpha« med stævnen udefter.