Et barn er født...

Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem.
Halleluja, halleluja!

En fattig jomfru sad i løn
og fødte himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja!

Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom.
Halleluja, halleluja!

Og østens vise ofred der
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja!

Forsvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja!

Guds kære børn vi blev på ny,
skal holde jul i himmelby!
Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå,
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!

Guds engle der os lære brat
at synge som de sag i nat.
Halleluja, halleluja!

Da vorde engle vi som de,
Guds milde ansigt skal vi se.
Halleluja, halleluja!

Ham være pris til evig tid
vor frelser bold og broder blid
Halleluja, halleluja!

Beskrivelse

 


 

En rose så jeg skyde...

 

En rose så jeg skyde
op af den frosne jord
alt som os fordum spå’de
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.

For rosen nu jeg kvæder
om kap med himlens hær:
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.

 


En lille nisse rejste...


En lille nisse rejste
med ekstrapost fra land til land,
hans agt det var at hilse
på verdens største mand.

Han kom til stormogulen
og der, hvor kæmpekålen gror,
men mellem alle kæmper
han tyktes ingen stor.

Da gik han ned til havet
og stirred i det klare vand; -
han smilte, thi nu havde
han set den største mand.

                                       Tekst: J.C. Gerson, 1845
                                       Melodi: J.C. Gebauer

 


Et lidet barn så lysteligt...


Melodi.: i denne søde juletid.

Et lidet barn så lysteligt
blev af en jomfru båret,
ej før, ej siden hørtes sligt,
men kun i jubelåret,
i tidens fylde, da Guds Søn
på jord fandt en moder skøn,
lod uden synd sig føde,
fornedrede sig til de små,
så de ham til broder få,
den Himlens morgenrøde.

Højlovet i al evighed
skal Jesus Kristus være,
og når for ham vi knæle ned,
det er Gud Faders ære,
og når vor lovsang, altid ny,
fra jord sig svinger let i sky
med glade juletoner,
vort fattige halleluja
med salig fryd istemmes da
af engles millioner.