Lovet være du, Jesus Krist...


Lovet være du. Jesus Krist,
at du menneske vorden est,
født af en jomfru ren og skær,
gladelig hilst af himlens hær!
O, Gud ske lov!

Du, Gud faders enbårne Søn,
mand i lys, men dog Gud i løn,
underlig klædt i kød og blod
kom på vor brøst at råde bod.

Verden går i dit ledebånd,
dig dog svøbte en kvindes hånd,
du, som har skabt og styrer alt,
blev dog på skød barnlille kaldt.

Himlens lys kom i dig til jord,
skinner til ny oplysning stor,
godt kan vi nu ved nattetid
kende som børn vor Fader blid.

Fattig kom du til jorden ned,
adlede armod og usselhed,
fattig du gjorde dig med flid,
rige blev vi til evig tid!

Konning er du blandt konger bedst,
ånders konge blev støvets gæst,
fører os op fra skyggedal
hjem til sin lyse kongesal!

                                                     Grundtvig.