Glade jul, dejlige jul..-

Glade jul, dejlige jul!
Engle daler ned i skjul;
hid de flyver med paradisgrønt,
hvor de ser, hvad for Gud er kønt,
lønlig iblandt os de går.

Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå;
evig er englenes sang.

Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunger om barnet så smukt,
han har himmerigs dør oplukt,
salig er englenes sang.

Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned;
engle bringer til store og små
bud om ham, som i krybben lå;
fryd dig, hver sjæl, han har frelst!

                                                        Ingemann.

 


Gør døren høj, gør porten vid...


Gør døren høj, gør porten vid,
den ærens konge kommer hid.
Han hersker over alle land
og er alverdens frelsermand.

Retfærdig kommer han herned
og bringer liv og salighed.
Sagtmodig er med hjælp han nær,
barmhjertighed hans scepter er.

Han os bebuder glædens år,
vor nød ved ham en ende får,
derfor af stemmer uden tal
en frydesang ham møde skal.

O, salig er den stad for vist,
hvis konge er den Herre Krist,
så vel det hvert et hjerte går,
hvor denne konge indgang får.

Han er den rette glædesol,
som lyser fra Guds nådestol,
ved ham, Guds Søn, det lysne må
udi vort hjertes mørke vrå.

Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!

Og ved din Helligånd os led
på vejen frem til salighed,
at her vi dig lovsynge må,
indtil vi for dit ansigt stå!