Vær velkommen, Herrens år...

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Påskemorgen, da Herren opstod.
Da livstræet fæsted i graven rod.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

                                                  Grundtvig.

 


Velkommen igen, Guds engle små...


Velkommen igen, Guds Engle små,
fra høje himmelsale,
med dejlige solskins-klæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år i spå
for fugl og sæd i dvale!

Vel mødt under sky på kirkesti,
på sne ved midnatstide!
Udbære vor jul ej nænner I,
derpå tør nok vi lide.
O, ganger dog ej vor dør forbi,
os volder ej den kvide!

Med venlige øjne himmelblå,
i vugger og i senge,
vi puslinger har i hver en vrå,
som blomster gro i enge;
o, synger for dem, som lærker slå,
som hørt de har ej længe!

Så drømme de sødt om Betlehem,
og er det end forblommet,
de drømme dog sandt om barnets hjem,
som lå i krybberummet;
de drømme de lege jul med dem,
hvis sang de har fornummet.

Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige,
da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige,
da åbner sig himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige!

Da vågne de mildt i morgengry
og tæller mer ej timer,
da høre vi lulesang på ny,
som sig med hjertet rimer,
da klinger det sødt i højen sky,
når luleklokken kimer!

                                                  Grundtvig.